Sản phẩm khuyến mại

VMF0016
Ba chỉ

210,000

VMF0015
Bắp bò

334,000

VMF0014
Cổ bò

Hết hàng
292,000

VMF0011
Diềm thăn

Hết hàng
578,000

VMF0010
Gân bò

320,000

Nông trại hiện đại bắc Mỹ